messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 148
เดือนนี้6,513
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)415,299
ทั้งหมด 280,000

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประเมิน ITA ปี 2567

(กดลิ้งค์ที่รูปภาพ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [17 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมเก็บขยะ 2 ข้างทาง ประจำปี 2567 เขตพื้นที่บ้านจารพัต หมู่ที่ 1 บ้านระกา หมู่ที่ 2 และบ้านสดอ หมู่ที่ 3 ตำบลจารพัต[15 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายก อบต.จารพัต ร่วมกับ นายสุนทร ผลเจริญ ปลัดอบต.จารพัต และนายสุทัศน์ สิริรจน์ กำนันตำบลจารพัต ประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ...[14 พฤษภาคม 2567]
โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [13 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
อบต.จารพัตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)
นายกอบต.จารพัต
โทร : 081-2664661
(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)
นายกอบต.จารพัต
โทร : 081-2664661
นายสุนทร ผลเจริญ
ปลัด อบต.จารพัต
โทร : 097-1187519
นายสุนทร ผลเจริญ
ปลัด อบต.จารพัต
โทร : 097-1187519
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.จารพัต
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
info ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ