messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
find_in_page ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
find_in_page ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
ประชาสัมพันธ์ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
หนังสือประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
หนังสือประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1