messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
call การติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 Email : 6320906@dla.go.th โทรศัพท์ 044-069734 โทรสาร 044-069734
สายตรงนายก
นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต โทรศัพท์ : 044-150089 มือถือ : 081-2664661 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง "เรื่องราวร้องทุกข์" องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 "ปัญหาของท่าน คือ ปัญหาของเราและพร้อมจะแก้ไข
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่ อบต.จารพัต