messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลกรภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
กิจกรรมการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
เปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็นการดำเนินงานในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประชุมการคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการและระบบบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลจารพัต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
อบต.จารพัตมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรทุกๆเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
อบต.จารพัตมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็นการดำเนินงานในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรทุกเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1