องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file กิจกรรมการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file เปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็นการดำเนินงานในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประชุมการคณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการและระบบบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลจารพัต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file อบต.จารพัตมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรทุกๆเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file อบต.จารพัตมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อคิดเห็นการดำเนินงานในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรทุกเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1