messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. (2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1