องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. (2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1