messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือสำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการให้บริการ การแจ้งขุดดิน
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการให้บริการ การแจ้งถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1