messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
แผนพัฒนาบุคคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี 2564 – 2566(ปรับปรุง ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ อบต.จารพัต ปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1