messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานการกำกับติดตาม[ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 25๖4) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
รายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1