องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder คุณธรรมจริยธรรม
insert_drive_file แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศคุณธรรมจริยธรรมฝ่ายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1