องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานควบคุมภายในกองคลัง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานควบคุมภายในสำนักปลัด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปี งบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1