องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองช่าง
นายเกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2404323
นายพัชรพงศ์ สุขดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0843017889
นายบุญสม สำนักนิตย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายคชาเดช ยอดเสาร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายรัชต์ธร กันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนิรุท มงคล
คนงานทั่วไป (งานออกแบบและควบคุมอาคาร)