องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1