องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้า ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ภาพกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ภาพกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file คู่มือ ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1