messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ภาพการประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
นัดประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศสภา อบต.จารพัต เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
นัดประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
นัดประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
นัดประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ภาพการประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.จารพัต ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2(ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประชุมสภาฯ​ สมัยวิสามัญ​ สมัย​ที่​ 1​ (ครั้งที่​ 1) ประจำปี​ 2564​ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2