องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file รับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file คู่มือสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1