องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานตำบลจารพัต ๑. ด้านกายภาพ ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลจารพัต มีการปกครองแบ่งเป็น หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศเมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2539 ประวัติความเป็นมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการ จับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัต ให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง แทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา ขนาดพื้นที่ อาณาเขตของตำบล ทิศเหนือ จรด กับตำบลช่างป อำเภอศีขรภูมิ ทิศใต้ จรด กับตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ ทิศตะวันออก จรด กับตำบลตรมไพรและตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ทิศตะวันตก จรด กับตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านจารพัต หมู่ที่ 2 บ้านระกา หมู่ที่ 3 บ้านสดอ หมู่ที่ 4 บ้านเปรียง หมู่ที่ 5 บ้านพันษี หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก หมู่ที่ 7 บ้านไทร หมู่ที่ 8 บ้านกันจารย์ หมู่ที่ 9 บ้านพม่า หมู่ที่ 10 บ้านจลง หมู่ที่ 11 บ้านกะพี้ หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 บ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 15 บ้านโคกขลา หมู่ที่ 16 บ้านบุทม หมู่ที่ 17 บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ หมู่ที่ 19 บ้านประดู่ หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอศีขรภูมิ : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต) - โทรศัพท์ 044-069734 - โทรสาร -