messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
find_in_page ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
สรุปแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
รายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
แผนดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
หนังสือส่ง-ประชาสัมพันธ์-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
หนังสือส่ง-ประชาสัมพันธ์-61 (1).pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 467
ประกาศใช้แผน-61.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2