องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 ก.ย.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ของ อบต.จารพัต ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ของ อบต.จารพัต ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ของ อบต.จารพัต ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 - มี.ค.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ของ อบต.จารพัต ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 3 เม.ย 2562 ถึง มิ.ย. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง ธ.ค. 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 3 เม.ย 2561 ถึง มิ.ย. 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. 2561 ถึง มี.ค. 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 2560 ถึง ธ.ค. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.2561 ถึง ก.ย 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1