messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [17 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมเก็บขยะ 2 ข้างทาง ประจำปี 2567 เขตพื้นที่บ้านจารพัต หมู่ที่ 1 บ้านระกา หมู่ที่ 2 และบ้านสดอ หมู่ที่ 3 ตำบลจารพัต[15 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายก อบต.จารพัต ร่วมกับ นายสุนทร ผลเจริญ ปลัดอบต.จารพัต และนายสุทัศน์ สิริรจน์ กำนันตำบลจารพัต ประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ...[14 พฤษภาคม 2567]
โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [13 พฤษภาคม 2567]
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการ และข้อราชการอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต...[9 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต รับการตรวจ นิเทศน์ประจำปี งานการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสุรินทร์ นำโดย นางปวริศา แจ่มใส...[2 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์[29 เมษายน 2567]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 3[25 เมษายน 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำสาธารณะและปลูกต้นไม้ บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์[25 เมษายน 2567]
25 เมษายน 2567 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่ 3 ขอบคุณท่านนายอำเภอศีขรภูมิ นายพิศาล เค้ากล้า ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต และนายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายกอบต.จารพัต...[25 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 - 10 (ทั้งหมด 416 รายการ)