องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต [15 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 12 ก.พ.67 เวลา 04.00 น. อบต.จารพัต รับแจ้งเหตุไฟไหม้โรงเก็บฟาง ยุ้งข้าว และคอกสัตว์ ของราษฎร ม.5 ต.จารพัต นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายกอบต.จารพัต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุ โดยมี... [12 กุมภาพันธ์ 2567]
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายกอบต.จารพัต เป็นประธานในพิธี ”งานเทศมหาชาติ“ พระเวสสันดรชาดก ประจำปี 2567 ณ วัดศิริสดอชัย หมู่3 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [11 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 10 ก.พ.67 เวลา 11.30 น. อบต.จารพัต ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าข้างทาง 226 ตรงข้ามปั้มแก๊ส ม.6 ต.จารพัต นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายกอบต.จารพัต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงออกระงับเหตุ โดยมี... [10 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต [7 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายก อบต.จารพัต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 เสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ... [23 มกราคม 2567]
วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.)ประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน "แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ... [15 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [13 มกราคม 2567]
วันที่ 4 มกราคม 2567 หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง พร้อมพนักงานส่วนตำบ​ล​ พนักงานจ้าง​ ครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.จารพัต​ มอบของขวัญขอพรปีใหม่ 2567 แด่ท่านนายกจิตรกร พรกวีรัตน์... [4 มกราคม 2567]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567 ณ บริเวณจุดตรวจหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ [3 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 - 10 (ทั้งหมด 394 รายการ)