องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.จารพัต ได้รับแจ้งและออกระงับเหตุไฟไหม้ยุ้งข้าว นางทองคืน อินทร์งาม 176 ม.4 ต.จารพัต ความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุไม่แน่ชัด [20 พฤษภาคม 2566]
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต [12 พฤษภาคม 2566]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "จารพัตเกมส์" ประจำปี 2566 [11 พฤษภาคม 2566]
30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ผู้นำชุมชนบ้านเปรียง หมู่ที่ 4 และบ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 14 ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ... [30 มีนาคม 2566]
องทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการนำเสนอแผนงานโครงการ และพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต [20 มีนาคม 2566]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [19 มีนาคม 2566]
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ ประธานในพิธีเปิดงาน "ท้องถิ่นสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 กิจกรรมแข่งขันกีฬาศีขรภูมิท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยมีอปท.ในเขตอำเภอศีขรภูมิ... [18 มีนาคม 2566]
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ... [18 มีนาคม 2566]
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 1/2566 เพื่อรายงานสถานะการคลัง และพิจารณาร่างการจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [3 มีนาคม 2566]
โครงการวันสำคัญวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [3 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 - 10 (ทั้งหมด 349 รายการ)