องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box สมาชิกสภา
นายเฉลิม ไหมทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 0985077180 ,08220931
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
รองประธานสภา อบต.จารพัต
โทร : 081-9666597
นายวีระ สายลุน
เลขานุการสภา อบต.จารพัต
โทร : 089-8441499
นางประคองศรี เผ่าเพ็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0819666597
นายชาคริต พนารินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 063-0549312
นายจาเด็ด อินงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 098-4018358
นายประสิทธิ์ สุขดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 063-7755683
นางสาวภัสสร จันทร์คืน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-1085946
นายเฉลิม ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 098-5077180
นายสมมิตร มาลาทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 098-9570136
นายกฤฒชัย อุดมดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 085-3023142
นายธนวัฒน สกุลดำรงเกียรติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0816552878
นายไชยยันต์ เสาว์ยงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 084-4304085
นายเสนีย์ สำนักนิตย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 083-5306962
นางธนิดา โต๊ะงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 098-9626359
นายประกิต แผ่นเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 063-7293451
นายสิทธิศักดิ์ ยอดเสาร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 098-1653753
นายจำรัส โอษฐงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 0992138086
นายบุญชอบ อุ้มบุญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
โทร : 0878307605
นายพวง หอยทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
โทร : 0631075853
นายทองอินทร์ มาราศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 18
โทร : 098-0127737
นางจรัสศรี ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 19
โทร : 093-5725457
นางวิพา ไหมทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 20
โทร : 0812542808