องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page อบต.จารพัตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page อบต.จารพัต ประชาสัมพันธ์เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเด็๋กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็๋ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก( ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
find_in_page ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 157 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8