messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ(SAR) ศพด.สังกัดอบต.จารพัต
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 ศพด.บ้านพันษี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 ศพด.บ้านเปรียง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 ศพด.บ้านกะพี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 ศพด.บ้านสะดอ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2564 ศพด.บ้านกันจารย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศพด.บ้านกันจารย์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศพด.บ้านพันษี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศพด.เปรียง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศพด.กะพี้ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศพด.สะดอ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1