องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file สรุปโครงการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงาน ประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1386
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2