องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 / 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file สรุปโครงการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 576
insert_drive_file แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงาน ประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1876
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file แผนงานกองทุนประเภทที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2