messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วรตำบลจารพัต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาตุณภาพชีวิตและการพัฒนาบุคลากรของ อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
รายงานการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.จารพัต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 60 - 30 กันยายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1