messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา อบต.จารพัต
ประวัติความเป็นมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการจับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัตให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงงแทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา สมัยก่อน นายเชียงไชย สุรวงค์ และมิตรสหายซึ่งเป็นชาวส่วย (กุย) ที่มีความสามารถในการจับช้างป่า ได้อพยพมาจากประเทศลาวและได้มาอยู่อาศัยตามอำเภอต่าง ๆ ส่วนนายเชียงไชยและสหายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจารพัต ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยการเป็นเจ้าเมือง ได้ตั้งบ้านจารพัตให้เป็นอำเภอการภูมิ แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอศีขรภูมิ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอำเภอใหม่โดยให้ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง แทน และให้จารพัตเป็นตำบลในเวลาต่อมา ตำบลจารพัต มีการปกครองแบ่งเป็น หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2539 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,305 ไร่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่หางจากกรุงเทพมหานคร 457 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร เชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจ จนสิ้นสลายไป เมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นดงอยู่นาน จนกระทั่ง พ.ศ.2306 จึงปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทร์ภักดีซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองที ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ย้าย หมู่บ้านจากเมืองทีมาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย อันเป็นที่ตั้งของเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ ตราประจำจังหวัด รูปพระอินทร์ทรงช้าง และเจดีย์ปรักหักพังภาพเจดีย์ปรักหักพังเบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ คำขวัญประจำจังหวัด สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรายปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม สถานที่น่าสนใจ โครงการชลประทานห้วยเสนง เทศกาลงานช้าง อุทยานแห่งชาติเขาสวาย ปราสาทหินบ้านพลวง ปราสาทศีขรภูมิ วนอุทยานพนมสวาย อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ปราสาทเมืองที เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ ปราสาทบ้านปราสาท งานประเพณี งานช้างสุรินทร์