องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
find_in_page รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ปรจำปี 2562 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามแผน-ปี-61.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2561.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบสอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1