องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 (ระบบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต ประจำปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 - 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1