messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 (ระบบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต ประจำปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 - 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1