องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-2659165
นางอรวนิดา ทาระจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 085-5378776
นางอรทัย มาลา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 063-6267459
นางสาวดีเสวต นพพิบูลย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 080-7591427
นางพรศักด์ ทองนำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 063-0539711
นางอุลัยลักษณ์ ประสมพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 062-4723528
นางนงเยาว์ ส่งกลิ่นจันทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โทร : 065-5977279
นางสาวปราณี โอษฐงาม
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
นางสาวกุลสตรี​ พรมมะลิ
พนักงานจ้างทั่วไป