messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายจิตรกร พรกวีรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 081-2664661
นายวีรชัย แก้วหล่อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 096-9391696
นายฉันทะ โอษฐงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 093-5383413
นางสุนีย์ แก้วสมนึก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โทร : 063-6071517