องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.จารพัต grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม