องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สำนักปลัด)
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ของสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (กองคลัง)
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (กองช่าง)
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (กองการศึกษา)
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ราย 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19