องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สำนักปลัด)
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (กองคลัง)
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (กองช่าง)
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (กองการศึกษา)
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ประจำปี 2566 (กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (ราย 6 เดือน)
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1