ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง