ชื่อเรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 8yQ6fbrThu42545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้