ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : pJtlPjtWed43410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้