ชื่อเรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อไฟล์ : TqPtzqATue94920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้