ชื่อเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานจ้างทั่วไป
รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อไฟล์ : fPAe0S6Thu13312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้