ชื่อเรื่อง : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.จารพัต
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯอบต.จารพัต
ชื่อไฟล์ : KOER24gThu23940.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5yOhGzoThu23945.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : e2r1mMgThu23949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้