messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการ และข้อราชการอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
รายละเอียด : 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายก อบต.จารพัต ร่วมกับนายสุนทร ผลเจริญ ปลัดอบต.จารพัต ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการ และข้อราชการอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการภายใต้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอบต.จารพัต
ผู้โพส : admin