องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ผู้นำชุมชนบ้านเปรียง หมู่ที่ 4 และบ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 14 ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปรียงหลังใหม่ หมู่ที่ 4 ต.จารพัต สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.จารพัต
รายละเอียด : 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ผู้นำชุมชนบ้านเปรียง หมู่ที่ 4 และบ้านโสภาเปรียง หมู่ที่ 14 ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปรียง ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปรียงหลังใหม่ หมู่ที่ 4 ต.จารพัต สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.จารพัต
ผู้โพส : admin