messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายก อบต.จารพัต ร่วมกับ นายสุนทร ผลเจริญ ปลัดอบต.จารพัต และนายสุทัศน์ สิริรจน์ กำนันตำบลจารพัต ประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ,พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และแจ้งกำหนดการออกพื้นที่ตามโครงการอบต.สัญจร ประจำปี 2567 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.จารพัต ประธานอสม.ทั้ง 20 หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.จารพัต เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอบต.จารพัต
รายละเอียด : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายก อบต.จารพัต ร่วมกับ นายสุนทร ผลเจริญ ปลัดอบต.จารพัต และนายสุทัศน์ สิริรจน์ กำนันตำบลจารพัต ประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ,พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และแจ้งกำหนดการออกพื้นที่ตามโครงการอบต.สัญจร ประจำปี 2567 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.จารพัต ประธานอสม.ทั้ง 20 หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.จารพัต เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอบต.จารพัต
ผู้โพส : admin