messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด : วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายจิตรกร พรกวีรัตน์ นายกอบต.จารพัต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์กำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต และอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลจารพัต โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ณ ศาลาวัดบ้านพันษี หมู่ที่ 5 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ผู้โพส : admin